Hasiace prístroje, predaj v okrese SninaSlužby požiarnej ochrany Snina

Súčasťou každej stavby, či už rodinného domu, nevýrobnej stavby, výrobnej stavby…, majú byť hasiace prístroje (požiarne zariadenia).
Druh a počet hasiacich prístrojov pre každú stavbu určí špecialista požiarnej ochrany na základe výpočtov podľa STN 92 0202-1. Špecialista požiarnej ochrany zároveň určí v projekte požiarnej ochrany ich umiestnenie na stavbe.
Úlohou kontrolóra hasiacich prístrojov je overiť funkčnosť hasiaceho prístroja, skontrolovať či je hasiaci pristroj umiestnený na mieste, ktoré určil špecialista požiarnej ochrany a zároveň skontrolovať označenie stanovišťa hasiaceho prístroja.  Na vykonanú kontrolu Vám kontrolór vystaví protokol o  kontrole.

Predávam hasiace prístroje, skrinky na hasiace prístroje, hasiace prístroje do auta, autodržiaky hasiacich prístrojov, hydrantové systémy, ventily, hydrantové hadice, požiarne hadice, prúdnice, polospojoky, redukcie A/B, B/C, C/D, stĺpik na označenie podzemného hydrantu, nadstavec na podzemný hydrant, podzemné hydranty, nadzemné hydranty… 

Hasiace prístroje

Hasiace prístroje, umiestnenie a označenie

Hasiace prístroje sa umiestňujú na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.
Stanovište prenosného hasiaceho prístroja musí byť označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj.

Označenie stanovišťa hasiaceho prístroja

Hasiaci prístroj (označenie stanovišťa)

Doplnkové smerové značenie na označenie smeru k stanovištu hasiaceho prístroj

Určenie smeru k hasiacemu prístroju (doplnková informačná značka)

Hasiace prístroje, druhy a ich použitie

 • Práškový ABC 1kg, 2kg, 6kg, 50kg
  • Pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma, plasty (znížené nebezpečenstvo poškodenia  predmetov  napríklad v obrazárňach, múzeách, archívoch).
  • Kvapalné látky horiace plameňom a rozpustné vo vode (napr. alkoholy, aldehydy, ketóny). Kvapalné látky horiace plameňom (napr. benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, aldehydy, ketóny)
  • Plynné látky (horľavé plyny), napr. propán, bután, acetylén, vodík
 • Vodný 9l
  • Pevné látky horiace plameňom alebo tlejúce (okrem kovov), napr. drevo, papier, slama, uhlie, textil, guma, plasty
  • Kvapalné látky horiace plameňom a rozpustné vo vode (napr. alkoholy, aldehydy, ketóny)
 • Snehový CO2 5kg, 2x10kg, 1x30kg, 2x30kg
  • Pevné látky horľavé, netlejúce, napríklad liečivá, plasty a pod. a látky a výrobky, kde sa vyžaduje zníženie nebezpečenstva ich poškodenia (obrazy)
  • Kvapalné látky horiace plameňom (napr. benzín, olej, benzol, lak, alkoholy, aldehydy, ketóny)
  • Plynné látky (horľavé plyny), napr. propán, bután, acetylén, vodík

Kontrola hasiacich prístrojov

 • Kontrola podľa vyhlášky 719/2002 Zb. z.
  • Komplexne posúdenie hasiaceho prístroja
  • Kontrola správneho umiestnenia podľa projektu
 • Režijný materiál použitý pri kontrole HP
 • Potvrdenie o kontrole HP

Ku každému zakúpenému hasiacemu prístroju získate prvú kontrolu grátis 😉

Montáž hasiacich prístrojov

 • Osadenia hasiaceho prístroja podľa projektu požiarnej ochrany
 • Označenia stanoviska hasiaceho prístroja požiarnou značkou

Hasiace prístroje do auta

 • Práškový hasiaci prístroj ABC 2kg do osobného auta s obalom na suchý zips a držiakom

Hasiace prístroje

 • Plastová skrinka na práškový ABC 6kg hasiaci prístroj do nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov, traktorov a pracovných strojov s autovešiakom (autodržiakom).


Plastová skrinka na 6kg práškovy hasiaci prístroj do nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov a pracovných strojov s autovešiakom

 • Kovový automobilový vešiak na práškový ABC 6kg hasiaci prístroj do nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov, traktorov a pracovných strojov.


Automobilový vešiak na 6 kg práškový hasiaci prístroj do nákladných vozidiel nad 3,5 tony, autobusov a pracovných strojov
Dĺžka dodania

Hasiace prístroje či iný tovar spravidla dodávam do týždňa od obdržania platby za preddavkovú faktúru.

Hasiace prístroje, cena

Cenovú ponuku Vám vyhotovím po obdržaní dopytu, nakoľko ceny sa priebežne menia.

Povinnosti a Pokuty  Veľkoformátová tlač►  

Volajte teraz