COVID‑19

Vzhľadom na to, že pracujem z domu, služby naďalej poskytujem v nezmenenom režime. 

Špecialista požiarnej ochrany – služby požiarnej ochrany

Rodinné domy s/bez garáže (budovy na bývanie skupiny A)

 • rodinný dom s plochou podlaží do 130 m2 89 €
 • rodinný dom s plochou podlaží do 230 m2 99 €
 • rodinný dom s plochou podlaží do 300 m2 129 €

Rodinné domy s garážou nad 40 m2 alebo prevádzkou nad 40 m2, cena za RD podľa bodov vyššie + cena za prevádzku, garáž od 50€

Drobné stavby pri RD

 •  napr. samostatne stojaca garáž od 89 €

 

Nevýrobne stavby a sklady od 190 €

 • budovy na bývanie a ubytovanie skupiny B, denné stacionáre, pobytové zariadenia pre seniorov, penzióny, reštaurácie, autoservisy, sociálne zariadenia pri ihriskách, hasičské zbrojnice, domy smútku, turistické centrá, mestský úrad a iné

Výrobne stavby a poľnohospodárske stavby od 230 €

 • výroba, bitúnok

Zmeny stavieb

 • rodinných domov, výrobných a nevýrobných stavieb, 
 • zatepľovanie bytových domov

Územné plány ciest od 89 €

Obsah riešenia PBS rodinného domu s garážou nad 40 m2 a zateplením s EPS

Obsah riešenia protipožiarnej bezpečnosti zmeny nevýrovnej stavby

  Všetky stavby 

 • jednorázové poradenstvo bez riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby od 50 €. V prípade spracovania projektu sa poradenstvo neúčtuje.

Hydrant a práškove hasiace prístroje ABC 6kg

Plastový obal pre 6 kg práškový hasiaci prístroj do vonkajšieho prostredia

Držiak na 6kg práškový hasiaci prístroj do nákladného auta

Ponúkaný tovar

 • Práškový hasiaci prístroj 2kg, 22€
 • Obal na hasiaci prístroj do auta pre 2kg hasiaci prístroj, 11€
 • Práškový hasiaci prístroj 6kg, 35€
 • Snehový hasiaci prístroj 5kg, 74€
 • Skrinky k hasiacim prístrojom
 • Držiaky na hasiace prístroje do auta
 • Hadicové zariadenia (ľudovo hydranty v stavbe)
 • Hydrantové hadice D 25/30, C 52/20
 • Požiarne hadice D 25, C 52, B 75, A 110
 • Priemyselné hadice celogumenné C 52, B 75, A 110
 • Hasiaca deka rozmery 1,8m x 1,8m alebo 1,2m x 1.8m
 • Protipožiarna prikrývka balík 40m x 1,8m (72 m2) 

Práškový hasiaci prístroj ABC 2kg do auta s držiakom a obalom na suchý zips

Obal na 2kg hasiaci prístroj do auta

Spodná časť obalu so suchým zipsom

Administratívne služby v okrese Snina

Veľkoformátová tlač

 • Tlač typických rozmerov A4, A3, A2, A1, A0
 • Tlač atypických rozmerov

Vašu cenu za plotrovanie DWG výkresov uvidíte po vyplnení formulára v odkaze »

 • Väzba dokumentov
Volajte ihneď