Tematike, či musí mať novostavba rodinného domu projekt požiarnej ochrany, som sa venoval v článku: Musí mať rodinný dom projekt požiarnej ochrany? »

Odpoveď je jednoznačná: Áno musí.

Musí mať starší rodinný dom projekt požiarnej ochrany? 

Odpoveď už nie je taká jednoznačná.

Norma STN 73 0802 pre požiarnu bezpečnosť stavieb pre staršie stavby nadobudla účinnosť 14. 11. 1975. Norma pre požiarnu bezpečnosť stavieb STN 73 0833 Budovy na bývanie a ubytovanie nadobudla účinnosť od 13.5.1976.

Požiarna bezpečnosť stavieb rodinných domov sa neriešila pred rokom 1975. Staršie rodinné domy postavené pred rokom 1975 teda projekt požiarnej ochrany nemusia mať.

Rodinné domy postavené po roku 1975 musia mať projekt požiarnej ochrany.

Rekonštrukcia, prístavba k staršiemu rodinnému domu

To, že staršie rodinné domy postavené pred rokom 1975 nemusia mať projekt požiarnej ochrany, platí iba dovtedy, kým sa na týchto stavbách nevykonávajú zmeny stavby.

Pre požiarnu bezpečnosť zmien stavieb, v ktorých sa požiarna bezpečnosť neriešila pred rokom 1975 platí norma STN 73 0834 požiarna bezpečnosť stavieb, Zmeny stavieb.

Záver

Rodinné domy postavené pred rokom 1975 nemusia mať projekt požiarnej ochrany.

Rodinné domy postavené po roku 1975 a rodinné domy postavené pred rokom 1975, na ktorých sa vykonávajú zmeny stavby, musia mať projekt požiarnej ochrany.

 Požiarny projekt

Facebookové komentáre
Volajte teraz