Špecialista požiarnej ochrany

Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb pre stavby na celom Slovensku

Projekt požiarnej ochrany, cena

Rodinné domy s/bez garáže (budovy na bývanie skupiny A)

 • rodinný dom s obytnou plochou do 130m2 79€
 • rodinný dom s obytnou plochou do 230m2 99€
 • rodinný dom s obytnou plochou do 300m2 119€

Drobné stavby pri RD 

 • napr. samostatne stojaca garáž 49€

  Nevýrobne stavby a sklady od 160 €

  • budovy na bývanie a ubytovanie skupiny B, denné stacionáre, pobytové zariadenia pre seniorov, penzióny, reštaurácie, autoservisy, sociálne zariadenia pri ihriskách, hasičské zbrojnice, domy smútku, turistické centrá a ine

  Výrobne stavby a poľnohospodárske stavby od 190 €

  • výroba, bitúnok

  Zmeny stavieb

  • rodinných domov, výrobných a nevýrobných stavieb, 
  • zatepľovanie bytových domov

  Územné plány ciest od 79 €

   Ceny pri neuvedených typoch stavieb sa stanovujú individuálne. Dohodnutá cena zahŕňa tlač 3 kópií a poštovné, pri aktualizácii projektu sa tlač účtuje samostatne. Úprava podkladov do digitálnej formy v mierke z fotiek (obrázkov) na spracovaniu projektu, sa účtuje samostatne.

   To, že ste z iného kúta Slovenska ako ja, nie je prekážkou, požiarny projekt Vám pošlem cez poštu prvou triedou, projekt Vám dôjde na ďalší deň.

   Projekty spravidla vyhotovujem a odosielam do týždňa od obdržania kompletných podkladov vo formáte dwg a pdf (pôdorysy, rezy, situácia).


   Čo je projekt požiarnej ochrany

   Projekt požiarnej ochrany je časť projektovej dokumentácie stavby vyhotovený špecialistom požiarnej ochrany. Projektová dokumentácia stavby potrebná ku kolaudácii pozostáva z:

   • architektúry
   • projektu statiky
   • požiarneho projektu
   • projektu elektroinštalácii
   • projektu vykurovania
   • projektu zdravotechniky (vodovod, kanalizácia, plynoinštalácie,…)
   • energetického posúdenia stavby

   Vypracovanie projektu požiarnej ochrany Vám môže sprostredkovať architekt, alebo si ho môžete objednať priamo u špecialistu požiarnej ochrany. Voľba je na Vás.

   Požiarny projekt slúži na určenie:

   • odolnosti múrov, stropov (koľko majú odolávať požiaru, či môžu byť murované,  sadrokartónové, drevené, aká ma byť ich požiarna odolnosť v minútach, aká má byť šírka dreva ktoré je nosné, či už v stenách alebo stropoch,…)
   • požiadaviek ohľadom komínov, krbov (na predchádzanie vzniku požiaru tým, že sa určí v akej vzdialenosti majú byť od horľavých látok)
   • počtu požiarnych úsekov a následne odolnosti požiarnych dverí, ktoré oddeľujú jednotlivé požiarne úseky (na zabránenie šírenia požiaru vo vnútri budovy)
   • začiatku únikových ciest a následne označenie smeru úniku (zabezpečím označenie a označím únikové cesty pred kolaudáciou)
   • druhu a množstva hasiacich prístrojov (dodám, namontujem a označím stanovištia hasiacich prístrojov)
   • odstupových vzdialenosti (určenie vzdialenosti do akej sa môže preniesť požiar, od vašej stavby na susedovú a opačne)

   Počas môjho pôsobenia som spracoval projekty k denným stacionárom, pre pobytové zariadenie pre seniorov, reštauráciám, autoservisom, sociálnym zariadeniam pri ihriskách, pre hasičské zbrojnice, domu smútku, k rodinným domom, jednoduchým a drobným stavbám pri rodinných domoch (garáž, letná kuchynka, …), výrobným a poľnohospodárskym stavbám, územnému plánu vodovodu pri cestách.

   Vždy sa snažím hľadať riešenia, ktoré v čo najmenšej miere zaťažujú investora. Vhodným riešením Vám špecialista vie ušetriť nemalé peniaze, sú veci, ktoré sú voliteľné a tie po konzultácii s investorom prejednávam či tam chce mať alebo nie, napr. núdzové svetlo do určitého počtu ľudí. Vhodným rozdelením stavby na požiarne úseky sa Vám môže znížiť počet požiarnych dverí v stavbe. Je veľa faktorov, ktoré majú vplyv na riešenie požiarnej bezpečnosti stavby. Bežne sa stáva, že investor síce kúpi lacný projekt požiarnej ochrany, ale drahé riešenie. Vždy je lepšie si svoju stavbu prejsť priamo so špecialistom požiarnej ochrany, hoci je to časovo náročnejšie, ako nechať všetko na architekta, nech Vám to sprostredkuje.

   Občas sa stáva, že vám projekt požiarnej ochrany k jednoduchým stavbám alebo drobným stavbám vyhotoví architekt. Treba si však uvedomiť, že takýto projekt nie je platný, hoci to niektorým stavebným úradom nevadí. Každý projekt požiarnej ochrany musí byť opečiatkovaný okrúhlou pečiatkou na každej piatej strane. Taktiež sa stáva, že stavebné úrady k jednoduchým alebo drobným stavbám projekt požiarnej ochrany vôbec nepožadujú, je však vašou povinnosťou» takýto projekt mať a nie len vašou, ale i vašich susedou. Jediný rozdiel medzi projektom požiarnej ochrany k reštaurácii a rodinnému domu je ten, že reštaurácia nie je jednoduchá stavba podľa stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. § 139b), a teda musí isť projekt požiarnej ochrany aj na schválenie na príslušne HaZZ. Projekt požiarnej ochrany však musí mať aj jednoduchá stavba, aj stavba, ktorá jednoduchou stavbou nie je.

   Doplnkové služby k projektu požiarnej ochrany

   • označenie únikových ciest v súlade s navrhnutým projektom požiarnej ochrany
   • dodanie a montáž hasiacich prístrojov na stavbu, dodanie hadicového zariadenia (hydrant)

   Doplnkové služby je možné objednať aj v prípade, že máte projekt požiarnej ochrany spracovaný iným špecialistom. K správnemu označeniu stavby a dodaniu potrebného množstva hasiacich prístrojov stačí predložiť spracovaný projekt. V prípade, že projekt nemáte, projekt Vám spracujem.

   Domov     Odporúčania riešení

   Volajte teraz